Andy Hall ja EU-Thaimaa vapaakauppaneuvottelut

10.12.2013

EU neuvottelee parhaillaan Thaimaan kanssa uudesta vapaakauppasopimuksesta – muistaako unioni Andy Hallin?

Siirtolaisuusasiantuntija Andy Hall joutui Thaimaassa toimivan yrityksen Natural Fruitin hampaisiin keväällä 2013 suomalaiselle kansalaisjärjestö Finnwatchille tekemänsä kenttätutkimuksen johdosta. Andy Hall haastatteli Natural Fruitin työntekijöitä Finnwatchin ”Halvalla on hintansa” - tutkimusta varten. Tutkimuksesta selviää, että Natural Fruit - tehdas syyllistyy mm. laittomien ylitöiden teettämiseen ja liian alhaisten palkkojen maksuun. Lisäksi monet tehtaan työntekijöistä ovat paperittomia siirtolaisia, ja joukossa on myös alaikäisiä lapsia.

Yhtiö nosti Hallia vastaan kaksi kannetta ja vaatii häneltä yli seitsemän miljoonan korvauksia. Seurauksena voisi myös olla vuosien mittainen vankilatuomio. Huhtikuussa 2013 alkanut oikeusjuttu Andy Hallia vastaan jatkuu yhä ja seuraava kuuleminen oikeudessa on 16. joulukuuta. Lähes samaan aikaan, 9. joulukuuta, käynnistyi EU:n ja Thaimaan välisten vapaakauppaneuvotteluiden kolmas kierros.

Vapaakauppaneuvottelut Thaimaan kanssa aloitettiin virallisesti 6.3.2013. EU on Thaimaan kolmanneksi suurin kauppakumppani ja yksi suurimmista ulkomaisista sijoittajista Thaimaassa. Vuonna 2012 kaupan arvo EU:n ja Thaimaan välillä oli lähes 32 miljardia euroa. Näiden lukujen valossa voidaan arvioida, että EU:lla olisi halutessaan tarpeeksi vipuvoimaa painostaa Thaimaata parantamaan työoloja ja puuttumaan työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin.

Finnwatch vaati keväällä 2014 julkaistussa kannanotossaan EU:lta toimia Thaimaan ihmisoikeus- ja sananvapaustilanteen parantamiseksi. Suomalaiset mepit Satu Hassi, Mitro Repo ja Sari Essayah kunnostautuivat samanaikaisesti esittämällä komissiolle parlamentaarisia kysymyksiä liittyen Andy Hallin tapaukseen ja EU-Thaimaa vapaakauppaneuvotteluihin. Europarlamentaarikot kysyivät oikeutetusti, miten komissio hyödyntää vapaakauppaneuvotteluja työelämän perusoikeuksien edistämiseen ja ihmisoikeusaktivistien sananvapauden puolustamiseen Thaimaassa.

Vastauksessaan Mitro Revon parlamentaariseen kysymykseen komissaari Karel du Guth painotti edistävänsä ILO:n sopimusten tehokasta toimeenpanoa kauppapolitiikassaan ja pyrkivänsä sisällyttämään Thaimaan ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen ehtoihin lausekkeen kaupasta ja kestävästä kehityksestä, joka pitäisi sisällään myös työelämän perusoikeuksien toimeenpanoon tähtääviä toimia. EU:n ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton kirjoitti myöhemmissä, täysin identtisissä vastauksissaan sekä Sari Essayahille että Satu Hassille EU:n laittavan ”suuren painoarvon” kyseiselle lausekkeelle osana EU-Thaimaa kauppaneuvotteluja:

'The EU attaches great importance to including provisions on Trade and Sustainable Development in the recently launched Free Trade Agreement (FTA) negotiations with Thailand. Promoting the effective implementation of core labour standards form part of this objective. The trade and sustainable development provisions in the FTA could also provide a framework for dialogue in this area, including with relevant stakeholders.'

Aiempien neuvottelukierrosten agendalla kauppa ja kestävä kehitys on julkilausumien mukaan sisältynyt. Ei ole kuitenkaan mahdollisuutta saada selville kauppaneuvottelujen todellista sisältöä. EU:lla on kauppapolitiikassa kolmansien maiden kanssa lähes yksinomainen toimivalta ja kansainvälisen kaupan laajentuminen on tehnyt vähitellen yhteisestä kauppapolitiikasta yhden unionin tärkeimmistä toiminta-alueista erityisesti suhteessa kolmansiin maihin. Voin vain toivoa, että komissio käyttää vaikutusvaltaansa oikein ja tukee aidosti ihmis- ja työelämän oikeuksien toteutumista Thaimaassa ja muissa kolmansissa maissa.

Nyt, vapaakauppaneuvotteluiden kolmannen kierroksen alettua olisi hyvä muistuttaa komissaari Karel de Guthia hänen julkilausumistaan sitoumuksista työelämän perusoikeuksen edistämiseen kauppapolitiikassa. Toivottavasti myös suomalaiset europarlamentaarikot jatkavat käynnissä olevien vapaakauppaneuvotteluiden monitoroimista mahdollisuuksiensa rajoissa. Finnwatchin huhtikuussa esittämät vaatimukset EU:a kohtaan ovat yhä äärimmäisen ajankohtaisia.

Ulla Immonen

Katso Finnwatchin tekemä video Andy Hallin tapauksesta täältä.
Andy Hallin oikeudenkäynnin etenemistä voi seurata täällä.

Ulla Immonen on Eetin varapuheenjohtaja ja valtio-opin pääaineopiskelija European Studies – maisteriohjelmassa Helsingissä. Tällä hetkellä hän on Brysselissä harjoittelussa Euroopan komissiolla.

---
Eettisen kaupan puolesta ry:n blogi Maailmantalouden tutka käsittelee laajaasti maailmankauppaan ja yritysvastuuseen liittyviä aiheita. Blogissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Eetin mielipidettä tai linjaa.

Lisää uusi kommentti