Vad är Pro etisk handel?

Pro etisk handel rf är en medborgarorganisation som står fri från politiska ideologier och religioner, och vars ändamål är att främja rättvis och ekologiskt hållbar världshandel.

Till den mångsidiga verksamheten hör olika evenemang och jippon. Föreningen arrangerar nationella skolningar och samarbetsträffar för sina medlemmar och andra intresserade. Föreningen driver också kampanjer för ansvarsfull konsumtion genom sina andra projekt.

About us

Pro Ethical Trade Finland is a politically and ideologically non-aligned NGO whose mission is to promote fair and ecologically sustainable world trade.

Sivut

Kuilut umpeen

Päivitetty: 8.12.2017
Onko mahdollista rakentaa eettinen läppäri? Millaisia lyhytdokumentteja tästä (uhka)rohkeasta kokeilusta voisi tehdä? Eettisen kaupan puolesta ry tutkii asiaa Koneen Säätiön tukemassa hankkeessa 'Eettisen...